Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for Denmark

 

Energy Efficiency Watch-projektet har til formål at beskrive de fremskridt, der er gjort med implementering af energieffektivitetspolitikker i hele EU. Inden for rammerne af dette projekt, blev der gennemført en ekspertundersøgelse af implementeringen af energieffektivitetspolitikker i alle 28 medlemslande. Projektet screener også de nationale energieffektivitetshandlingsplaner (NEEHP'er) for at fremhæve de nationale politiske energieffektivitetspakkers styrker og svagheder. For at se fordelene og udfordringerne ved energieffektivitetspolitikker ud fra virksomhedens perspektiv, blev der afholdt en interessenthøring og specifikke workshops i et antal medlemslande. Energy-Efficiency-Watch-projektet er et Intelligent Energi i Europa-projekt koordineret af EUFORES. Projektpartnerne er eceee, Energy Cities, FEDARENE, Upper Austrian Energy Agency, Wuppertal Institute og Ecofys.

 

Vigtige politiske konklusioner

De vigtigste politiske konklusioner omfatter strategiske politiske konklusioner, der er et resultat af forskellige resultater af Energy Efficiency Watch-projektets undersøgelser. De omfatter indsigt i de 28 landerapporter og eksempler på god praksis fra forskellige medlemslande. Målet er at udvikle et stærkt grundlag for yderligere diskussioner med politiske beslutningstagere. Download de vigtigste politiske konklusioner på Engelsk her.

 

Brochuren "How to make Europe Number 1 in Energy Efficiency"

Denne brochure indeholder resultaterne af screeningen af de nationale energieffektivitetshandlingsplaner sammen med undersøgelsen af implementeringen af energieffektivitetspolitikker i EU og interessenthøringen. Udover at analysere de generelle reguleringsrammer og sektorpolitikker, er denne brochure en samling af god praksis inden for energieffektivitet. Brochuren kan downloades på engelsk, fransk og tysk.

 

Undersøgelsesrapport: Fremskridt i energieffektivitetspolitikker i EU-medlemslande - ekspertens perspektiv

Inden for rammerne af Energy Efficiency Watch-projektet, blev der gennemført en undersøgelse af implementeringen af nationale energieffektivitetspolitikker i hele EU. Mere end 1.100 eksperter fra alle 28 medlemslande bidrog til undersøgelsen mellem januar 2015 og juni 2015. Formålet var at afsløre fremskridtet i implementeringen af energieffektivitetspolitikker i hvert EU-medlemsland de seneste tre år. Download undersøgelsesrapporten på engelsk her.

           

28 landerapporter "Analyse af nationale energieffektivitetshandlingsplaner og politikker i EU-medlemslande i 2014"

Energy Efficiency Watch-projektet fremlægger 28 landerapporter, som beskriver nationale energieffektivitetspolitikker og deres implementering i hvert EU-medlemsland. Landerapporterne er baseret på screeningen af de nationale energieffektivitetshandlingsplaner og resultaterne af undersøgelsen. Download landerapporten for Danmark på dansk her.

 

 

Energy-Efficiency-Watch-rapport

Denne rapport omfatter alle Energy-Efficiency-Watch 3-projektets resultater. Rapporten indeholder data fra ekspertundersøgelsen, dokumentanalysen og NEEHP-screeningen, interessenthøringen, 10 udvalgte casestudier, de 28 landerapporter og de vigtigste politiske konklusioner. Du kan downloade rapporten på engelsk her. (available 2017)

 

Medfinansieret af

Forfatterne har det fulde ansvar for indholdet på dette websted. Det afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions holdning. Hverken Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) eller Europa-Kommissionen er ansvarlig for anvendelsen af oplysninger indeholdt heri.