Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for Finland

Energy Efficiency Watch –projekti tähtää energiatehokkuuskäytänteiden toteuttamisen kehityksen raportointiin Euroopan Unionin alueella. Projektin puitteissa suoritettiin asiantuntijakysely energiatehokkuuskäytänteiden toteutuksesta kaikissa 28 Jäsenmaassa. Projekti tekee myös National Energy Efficiency Action Plans (NEEAP) –suunnitelmien katsauksia kansallisten energiatehokkuuspolitiikkapakettien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseksi. Liike-elämän näkökulman saamiseksi energiatehokkuuspolitiikan hyödyistä ja haasteista järjestettiin osakkeenomistajien konsultaatio ja työpajoja tietyissä Jäsenmaissa. Energy Efficiency Watch –projekti on Intelligent Energy - Europen projekti, jota koordinoi EUFORES. Projektin kumppaneita ovat eceee, Energy Cities, FEDARENE, Upper Austrian Energy Agency, Wuppertal Institute ja Ecofys.

 

Poliittiset avainjohtopäätökset

Poliittiset avainjohtopäätökset tarjoavat strategisia poliittisia johtopäätöksiä Energy Efficiency Watch –projektin eri kyselytutkimusten tulosten pohjalta. Niihin kuuluu 28 maaraportin tietoja sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä eri jäsenmaista. Tavoitteena on rakentaa pohjaa jatkokeskustelulle poliittisten päätöksentekijöiden kanssa. Voit ladata poliittiset avainjohtopäätökset englanniksi täältä.

 

 

 

 

Esite "How to make Europe Number 1 in Energy Efficiency"

Tämä esite tarjoaa NEEAP-suunnitelmien tulosten katsauksen sekä energiatehokkuuskäytänteiden toteuttamiskyselyn EU:ssa ja liike-elämän osaakkenomistajien konsultaation. Yleisen hallintakehyksen ja sektorikohtaisten käytänteiden analysoinnin lisäksi tämä esite on hyvä kokoelma hyvistä energiatehokkuuskäytänteistä. Esite on ladattavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

 

Kysely-raportti: Energiatehokkuuskäytänteiden kehitys EU:n Jäsenmaissa – asiantuntijoiden näkökulma

Energy Efficiency Watch –projektin puitteissa suoritettiin EU:n laajuinen kysely kansallisten energiatehokkuuskäytänteiden toteuttamisesta. Kyselyyn vastasi yli 1 100 asiantuntijaa jokaisesta 28 Jäsenmaasta tammikuusta kesäkuuhun 2015. Tavoitteena oli energiatehokkuuskäytänteiden kehityksen tutkiminen jokaisessa EU:n Jäsenmaassa viimeisen kolmen vuoden aikana. Voit ladata kyselyraportin englanniksi täältä.

           

 

28 maaraporttia “Kansallisten energiatehokkuussuunnitelmien ja -toimien analyysi EU:n jäsenmaissa 2014”

Energy Efficiency Watch –projekti esittää 28 maaraporttia, joissa esitellään kansallisia energiatehokkuuskäytänteitä ja niiden toteuttamista jokaisessa EU:n jäsenmaassa. Maaraportit perustuvat NEEAP-suunnitelmien katsaukseen ja kyselytuloksiin. Voit ladata maata maa koskevan raportin kielellä kieli täältä.

Muut maaraportit ovat ladattavissa täältä:

 

Energy-Efficiency-Watch -raportti

Tämä raportti sisältää kaikki Energy Efficiency Watch 3 –projektin tulokset. Raportit tarjoavat dataa asiantuntijakyselystä, asiakirja-analyysistä ja NEEAP-suunnitelmien katsauksesta, liike-elämän osakkeenomistajien konsultaatiosta, 10 valikoidusta tapaustutkimuksesta, 28 maaraportista sekä politiikan avainjohtopäätöksistä. Voit ladata raportin englanniksi täältä. (available 2017)

 

Osarahoittaja:

 

Laatijat ovat yksin vastuussa tämän verkkosivun sisällöstä. Se ei välttämättä vastaa Euroopan unionin kantaa. EACI ja Euroopan komissio eivät ole vastuussa verkkosivun sisältämien tietojen käytöstä.