Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for Lithuania

 

Efektyvaus energijos vartojimo stebėsenos projektas skirtas parodyti, kiek pažengęs energijos vartojimo efektyvumo didinimo strategijų įgyvendinimas visoje Europos Sąjungoje. Pagal šio projekto planą visose 28 valstybėse narėse atlikta specialistų apklausa apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo strategijų įgyvendinimą. Vykdant projektą taip pat tikrinami nacionaliniai energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų planai (NEEAP), kad būtų galima pabrėžti stipriąsias ir silpnąsias nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo strategijų paketų puses. Norint susidaryti vaizdą apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo strategijų naudos ir iššūkių perspektyvas versle, įvairiose valstybėse narėse buvo tariamasi su suinteresuotosiomis verslo šalimis ir rengiami specialūs seminarai. Efektyvaus energijos vartojimo stebėsena – programos „Pažangi energetika Europai“ projektas, koordinuojamas EUFORES. Projekto partneriai: „eceee“, „Energy Cities“, FEDARENE, Aukštutinės Austrijos energetikos agentūra, Vupertalio institutas ir „Ecofys“. 

 

Svarbiausios išvados dėl strategijų 

Svarbiausių išvadų dėl strategijų dokumente pateikiamos strateginės išvados, pagrįstos efektyvaus energijos vartojimo stebėsenos projekto apklausos rezultatais. Čia pateikiamos ne tik įžvalgos pagal 28 šalių ataskaitas, bet ir gerosios patirties pavyzdžiai iš įvairių valstybių narių. Tikslas – sukurti tvirtą pagrindą tolesnėms diskusijoms su politinių sprendimų priėmėjais. Atsisiųsti svarbiausių išvadų dėl strategijų dokumentą anglų kalba galima čia. 

 

Brošiūra „How to make Europe Number 1 in Energy Efficiency“ 

Šioje brošiūroje pateikiami rezultatai, gauti patikrinus nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų planus bei atlikus apklausą apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo strategijų įgyvendinimą ES ir pasitarus su suinteresuotosiomis verslo šalimis. Šioje brošiūroje ne tik nagrinėjama valdymo sistema bei sektorių strategijos, bet ir pateikiama gerosios patirties pavyzdžių, kaip didinamas energijos vartojimo efektyvumas. Šią brošiūrą galima atsisiųsti anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. 

 

APKLAUSOS ataskaita. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo strategijų pažanga ES valstybėse narėse specialistų akimis  

Pagal efektyvaus energijos vartojimo stebėsenos projekto planą visoje ES buvo atlikta apklausa apie nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo strategijų įgyvendinimą. Nuo 2015 m. sausio iki 2015 m. birželio mėn. apklausta 1 100 specialistų iš visų 28 valstybių narių. Tikslas – išsiaiškinti, kokia pažanga per pastaruosius trejus metus padaryta įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo didinimo strategijas kiekvienoje ES valstybėje narėje. Atsisiųsti apklausos ataskaitą anglų kalba galima čia

          

 

28 šalių ataskaitos „ES valstybių narių 2014 m. nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų planų ir strategijų tyrimas“ 

Efektyvaus energijos vartojimo stebėsenos projekte pateikiamos 28 šalių ataskaitos, kuriose apžvelgiamos tam tikros energijos vartojimo efektyvumo didinimo strategijos ir jų įgyvendinimas kiekvienoje ES valstybėje narėje. Šalių ataskaitos pagrįstos rezultatais, gautais patikrinus nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų planus ir atlikus apklausą. Atsisiųsti Lietuvos ataskaitą lietuvių kalba galima čia. 

 

Efektyvaus energijos vartojimo stebėsenos ataskaita 

Ataskaitoje pateikti visi efektyvaus energijos vartojimo stebėsenos 3 projekto rezultatai. Ataskaitose pateikiami duomenys, gauti apklausus specialistus, išnagrinėjus dokumentus ir patikrinus nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų planus, pasitarus su suinteresuotosiomis verslo šalimis, išstudijavus 10 atrinktų atvejų ir parengus 28 šalių ataskaitas bei padarius svarbiausias išvadas dėl strategijų. Atsisiųsti ataskaitą anglų kalba galima čia. (available 2017)

  

Bendrai finansuoja: 

 

Visa atsakomybė už šio tinklalapio turinį tenka autoriams. Jis nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (angl. EACI), nei Europos Komisija nėra atsakingos už bet kokį šioje brošiūroje pateiktos informacijos naudojimą.