Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for Poland

Celem projektu nadzoru efektywności energetycznej jest ukazanie postępu we wdrażaniu polityki efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. W ramach tego projektu przeprowadzono ankietę ekspercką na temat wdrażania polityki efektywności energetycznej we wszystkich 28 Krajach Członkowskich. Projekt ten bada również Narodowe Programy Działań w Zakresie Efektywności Energetycznej (NEEAP), aby uwidocznić mocne i słabe strony poltyki efektywności energetycznej. Aby zrozumieć korzyści i wyzwania polityki efektywności energetycznej z perspektywy biznesu, w wielu Krajach Członkowskich zorganizowano konsultacje z interesariuszami oraz warsztaty. Projekt Energy-Efficiency-Watchjest projektem Inteligentna Energia – Europa, koordynowanym przez EUFORES. Partnerami projektu są eceee, Energy Cities, FEDARENE, Agencja Energetyczna Górnej Austrii, Wuppertal Institute i Ecofys.

Kluczowe podsumowanie polityki

Kluczowe podsumowanie polityki obejmuje strategiczne podsumowanie polityki wynikające z różnych wyników ankiety projektu Energy-Efficiency-Watch. Zawiera ono przegląd 28 raportów krajowych, jak również przykłady dobrych praktyk z różnych krajów członkowskich. Celem jest zbudowanie silnej podstawy dla dalszych dyskusji z politycznymi decydentami. Kuczowe podsumowanie polityki w języku angielskim można znaleźć tutaj.

 

Broszura "How to make Europe Number 1 in Energy Efficiency”

Ta broszura prezentuje wyniki badania Programów Działań w Zakresie Efektywności Energetycznej wraz z ankietą dotyczącą wdrażania polityki efektywności energii w UE oraz konsultację z interesariuszami. Poza analizowaniem ogólnych ram zarządzania i polityki sektorów broszura stanowi zbiór dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej. Broszurę można pobrać w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Raport ankiety: Postęp w zakresie polityki efektywności energetycznej w Państwach Członkowskich UE – perspektywa eksperta 

W ramacj projektu Energy-Efficiency-Watch przeprowadzono ankietę odnośnie wdrażania narodowej polityki w zakresie efektywności energetycznej. Ponad 1100 ekspertów ze wszystkich 28 Krajów Członkowskich uczestniczyło w ankiecie pomiędzy styczniem 2015 a czerwcem 2015. Celem było ujawnienie postępu wdrażania polityki efektywności energetycznej w każdym Kraju Członkowskim UE w ciągu ostatnich trzech lat. Raport ankiety jest dostępny po angielsku tutaj.

 

          

28 raportów krajowych “Analiza narodowych programów wspierających efektywność energetyczną w krajach członkowskich UE w 2014 roku”

Project Energy-Efficiency-Watch prezentuje 28 raportów krajowych nakreślających specyficzną krajową politykę efektywności energetycznej i jej wdrażania w każdym Kraju Członkowskim UE. Raporty krajowe opierają się na badaniu Narodowych Programów Działań w Zakresie Efektywności Energii praz na wynikach ankiety.

Raport krajowy Polska po Polskie można obejrzeć tutaj.

 

Raport w sprawie efektywności energetycznej

Ten raport zawiera wszystkie wyniki projektu Energy-Efficiency-Watch 3. Raporty udostępniają dane z ankiety eksperckiej, analizę dokumentu i badanie NEEAP, konsultacje z interesariuszami, 10 wybranych studiów, 28 raportów krajowych oraz kluczowe podsumowanie polityki. Raport można znaleźć w języku angielskim tutaj. (available 2017) 

 

Współfinansowany przez:

Wyłączną odpowiedzialność za treść strony internetowej ponoszą jej autorzy. Nie może być traktowana jako wyraz oficjalnej opinii Unii Europejskiej. EACI ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności Sposoby użytkowania zawartych na niej informacji.