Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for the Netherlands

 

Het doel van het Energy Efficiency Watch project is om een continu terugkoppelingsproces te creëren voor de implementatie van Europees en nationaal energie-efficiëntie beleid, om zo wederzijds te kunnen leren over effectieve beleidsontwikkeling in de EU. Door enquêtes met experts, analyse van de Nationale Energie-Efficiëntie Actie Plannen (NEEAP’s), workshops met belanghebbenden, case studies van geslaagd beleid en andere inzichten, tracht dit project de implementatie van de Richtlijn Energie-Efficiëntie en andere gerelateerde beleidsmaatregelen zoals de Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) en de Richtlijn Ecodesign (ErP) te ondersteunen op nationaal, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Het Energy Efficiency Watch project is een Intelligent Energy – Europe project dat gecoördineerd wordt door EUFORES, het European Forum for Renewable Energy Sources. Project partners zijn de European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE), Energy Cities, de European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE), de Upper Austrian Energy Agency, het Wuppertal Instituut en Ecofys.

 

Belangrijkste beleidsconclusies

De belangrijkste beleidsconclusies bieden strategische beleidsaanbevelingen gebaseerd op de verschillende resultaten van het Energy Efficiency Watch project. Ze bevatten inzichten uit de 28 landenrapporten, uit de workshops met zakelijke belanghebbenden en nationale en Europese beleidsmakers, alsmede uit de enquête. Het doel is om een sterke basis te leggen voor verdere discussies met besluitnemers in de politiek. De belangrijkste beleidsconclusies kunnen hier worden gedownload in het Engels.

 

Brochure "How to make Europe Number 1 in Energy Efficiency"

Deze brochure geeft de resultaten weer van de analyse van de Nationale Energie-Efficiëntie Actie Plannen, samen met de resultaten van de enquête over de implementatie van energie-efficiëntie beleid in de EU en een verslag van het overleg met de zakelijke belanghebbenden. Naast het analyseren van het bestuurlijke kader en het sectorbeleid bevat deze brochure ook een verzameling van geslaagde praktijkvoorbeelden in het verbeteren van energie-efficiëntie. De brochure is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits.

Enquêterapport: Voortgang in energie-efficiëntie beleid in de EU lidstaten – het perspectief van de experts

Binnen het kader van het project is er een EU-wijde enquête gehouden over de implementatie van nationaal energie-efficiëntie beleid. Meer dan 1100 experts uit alle 28 lidstaten hebben bijgedragen aan de enquête tussen januari 2015 en juni 2015. Het doel was om de voortgang van de implementatie van het energie-efficiëntie beleid in elke EU lidstaat in kaart te brengen gedurende de laatste drie jaar. Het enquêterapport in het Engels kan hier worden gedownload.

          

 

28 landenrapporten “Analyse van de Nationale Energie-Efficiëntie Actie Plannen en beleidsmaatregelen in de EU lidstaten in 2014”

Dit project presenteert 28 landenrapporten die een overzicht geven van het nationaal energie-efficiëntie beleid en de implementatie daarvan in elke EU lidstaat. De landenrapporten zijn gebaseerd op de analyse van de Nationale Energie-Efficiëntie Actie Plannen en de resultaten van een enquête die gehouden werd onder experts op het gebied van nationale energie-efficiëntie.

Het landenrapport van Nederland geschreven in het Nederlands kan hier worden gedownload. Voor België, tevens in het Nederlands, kan dat hier. 

 

Energy Efficiency Watch rapport

Dit rapport bevat alle resultaten van het Energy Efficiency Watch 3 project. De rapporten leveren data van de enquêtes met experts, de analyse van documenten en de NEEAP’s, het overleg met de zakelijke belanghebbenden, 10 geselecteerde case studies, de 28 landenrapporten en de belangrijkste beleidsconclusies. Het rapport kan hier worden gedownload in het Engels. (available 2017)

 

Gecofinancierd door

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze webpagina ligt bij de auteurs. Het geeft geenszins de mening van de Europese Unie weer. De EACI noch de Europese Commissie is verantwoordelijk voor mogelijk gebruik/misbruik van de informatie die hier wordt vermeld.