Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for Slovenia

Cilj projekta Energy Efficiency Watch prikazati napredek pri izvajanju ukrepov za energetsko učinkovitost v celotni Evropski uniji.  V okviru tega projekta je bila opravljena strokovna raziskava o izvajanju ukrepov za energetsko učinkovitost v vseh 28 državah članicah.  Projekt preverja tudi akcijski načrt za energetsko učinkovitost (NEEAP), da bi poudarili prednosti in slabosti paketov politik nacionalne energetske učinkovitosti. Da bi pridobili poslovno perspektivo o prednostih in izzivih politike energetske učinkovitosti so bila izvedena v številnih državah članica tudi posvetovanja poslovnih interesnih skupin, pripravili pa so tudi posebne delavnice. Projekt Energy Efficiency Watch je evropski projekt Inteligentna energija, ki ga usklajuje EUFORES Projektni partnerji so eceee, Energy Cities, FEDARENE Zgornje Avstrije agencija za energijo, Wuppertal Institute in Ecofys. 

Ključni sklepi politik 

Ključni sklepi politik ponujajo ugotovitve strateških politik, ki izhajajo iz različnih rezultatov raziskave projekta Energy Efficiency Watch.  Ti vključujejo vpoglede v poročila 28 držav kot tudi primere dobre prakse iz različnih držav članic.  Cilj je oblikovati močno podlago za nadaljnje razprave s političnimi odločevalci.  Sklepe ključnih politik lahko v angleščini snamete tukaj

Brošura "How to make Europe Number 1 in Energy Efficiency" 

V tej brošuri so predstavljeni rezultati pregleda akcijske učinkovitosti nacionalnih energetskih načrtov skupaj z raziskavo o izvajanju politik energetske učinkovitosti v EU in posvetovanja s poslovnimi interesnimi skupinami. Ob analizi celotnega okvira upravljanja in sektorskih politik, je ta brošura tudi zbirka dobrih praks na področju energetske učinkovitosti. Brošura je na voljo za snetje v angleškem, francoskem in nemškem jeziku. 

  

Poročilo o ANKETI: Napredek v politiki energetske učinkovitosti v državah članicah EU - z vidika strokovnjakov  

V okviru projekta Energy-Efficiency-Watch, je bila izvedena na ravni EU raziskava o izvajanju nacionalnih politik energetske učinkovitosti.  Več kot 1100 strokovnjakov iz vseh 28 držav članic je poslali prispevke k raziskavi, ki je potekala med januarjem 2015 in junijem 2015. Njen cilj je bil, da razkrije napredek pri izvajanju ukrepov za energetsko učinkovitost v vsaki državi članici EU v zadnjih treh letih. Poročilo raziskovanja v angleščini snemite  tu

               

28 državnih poročil "Analiza nacionalnih akcijskih načrtov in politik za energetsko učinkovitost v državah članicah EU 2014" 

Projekt Energy Efficiency Watch predstavlja 28 poročil o državah, ki orišejo posebne nacionalne politike na področju energetske učinkovitosti in njihovo izvajanje v vseh državah članicah EU. Poročila držav temeljijo na pregledu akcijskih načrtov nacionalne energetske učinkovitosti in rezultatih ankete. Poročilo za državi  Slovenijo v slovenščini snemite tu.

Druga poročila držav lahko snamete tukaj

 

Poročilo Energy-Efficiency-Watch 

To poročilo obsega vse rezultate projekta Energy Efficiency Watch 3. Poročila ponuja podatke iz ankete strokovnjakov, analize dokumentov in pregleda nacionalnega akcijskega načrta, posvetovanj s poslovnimi interesnimi skupinami, 10 izbranih študij primerov, poročilih 28 držav in sklepi ključnih politik. Poročilo v angleščini lahko snamete tu. (available 2017)

  

Sofinancira: 

 

Za vsebino tega spletnega mesta so odgovorni izključno avtorji. Ta ne izraža nujno mnenja Evropske unije. Agencija EACI in Evropska komisija nista odgovorni za nikakršno uporabo informacij, ki jih navaja ta spletna stran.