Energy Efficiency Watch
Contact - Search 

EEW3 Results for Croatia

 

Cilj projekta Energy Efficiency Watch jest prikazati napredak provedbe politika energetske učinkovitosti u Europskoj Uniji. U okviru ovog projekta provedena je stručna analiza provedbe politika energetske učinkovitosti u svih 28 država članica. Projektom se također analiziraju Nacionalni akcijski planovi energetske učinkovitosti (NEEAP-ovi), kako bi se naglasile prednosti i slabosti nacionalnih paketa energetske učinkovitosti. U cilju dobivanja poslovne perspektive koristi i izazova politika energetske učinkovitosti u državama članicama održane su konzultacije s dionicima iz poslovne zajednice i posebne radionice. Projekt Energy Efficiency Watch dio je projekta Intelligent Energy - Europe koordiniran od strane Europskog foruma za obnovljive izvore energije (EUFORES). Partneri na projektu su: Europsko vijeće za energetski učinkovito gospodarstvo (ECEEE), Energetski gradovi, FEDARENE, Agencija za energetiku Gornje Austrije, Institut Wuppertal i tvrtka Ecofys.

Glavni zaključci politike

Glavni zaključci politike nude zaključke strateške politike koji proizlaze iz različitih rezultata analize u okviru projekta Energy Efficiency Watch. Obuhvaćaju uvid u izvješća 28 država i primjere dobre prakse iz različitih država članica. Cilj uključuje izgradnju čvrste osnove za daljnje rasprave s osobama koje sudjeluju u donošenju političkih odluka. Glavne zaključke politike na engleskom jeziku preuzmite ovdje.

Brošura „How to make Europe Number 1 in Energy Efficiency“

Ova brošura prikazuje rezultate analize Nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti, analizu provedbe politika energetske učinkovitosti u EU i konzultacije s dionicima iz poslovne zajednice. Osim analize cjelokupnog okvira upravljanja i politika po sektorima, ova brošura predstavlja i zbirku dobrih praksi u području energetske učinkovitosti. Brošura je dostupna za preuzimanje na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku.

Izvješće o provedenoj analizi: napredak politika energetske učinkovitosti u državama članicama EU-a – stručno stajalište

U okviru projekta Energy Efficiency Watch širom EU-a provedena je analiza provedbe nacionalnih politika energetske učinkovitosti. Od siječnja do lipnja 2015 u analizi je sudjelovalo više od 1100 stručnjaka iz svih 28 država članica. Cilj analize bio je prikazati napredak politika energetske učinkovitosti u svim državama članicama EU-a posljednje tri godine. Izvješće o provedenoj analizi na engleskom jeziku preuzmite ovdje.

          

28 izvješća o stanju u državama „Analiza nacionalnih akcijskih planova i politika energetske učinkovitosti u državama članicama EU-a za 2014.“

Projekt Energy Efficiency Watch predstavlja 28 izvješća o stanju u državama u kojima se prikazuju specifične nacionalne politike energetske učinkovitosti i njihova provedba u svakoj od država članica EU-a. Izvješća o stanju u državama temelje se na analizi Nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti i rezultatima analize. Izvješće o stanju u državi za Hrvatsku na hrvatskom jeziku preuzmite ovdje.

Ostala izvješća o stanju u državama mogu se preuzeti ovdje:

Izvješće Energy Efficiency Watch

Ovo izvješće sadrži rezultate projekta Energy Efficiency Watch 3. Izvješća obuhvaćaju podatke stručnih analiza, analize dokumenata, analizu NEEAP-ova, konzultacije s dionicima iz poslovne zajednice, 10 odabranih studija slučajeva, 28 izvješća o stanju u državama i glavne zaključke politike. Izvješće na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje. (available 2017)

Sufinancirali: